Maculagat

scroll naar beneden

Wat is Maculagat?

Het oog heeft de vorm van een bal. Het voorste gedeelte van het oog bestaat uit het hoornvlies (het transparante gedeelte), de lens en de iris (het gekleurde gedeelte) en heeft als doel het beeld scherp te stellen op de achterkant van het oog; het netvlies. Eigenlijk is het oog een soort camera met een lens met opening waardoor licht wordt scherp gesteld op de film. Het netvlies kan vergeleken worden met de film. Het beeld dat op het netvlies valt, gaat via de oogzenuw naar de hersenen waar het een plaatje wordt dat wij uiteindelijk “zien”. Het beeld dat gevormd wordt door het netvlies is het scherpst in het centrale deel. De gele vlek (macula lutea) is het centrale deel van het netvlies en zorgt voor de zeer scherpe beelden die nodig zijn om te lezen, televisie te kijken, etc. Bij de aandoening die u hebt, is er een gaatje ontstaan in de gele vlek waardoor u minder scherp ziet. De ruimte achter de lens en vóór het netvlies, is gevuld met een gelachtige substantie die het “glasvocht” wordt genoemd. In de jonge jaren heeft het glasvocht een heldere gelachtige samenstelling. Bij het ouder worden verandert het centrale deel van het glasvocht in water, het krimpt, beweegt naar voren en wordt iets troebel. Als het glasvocht krimpt, laat het los van het netvlies, meestal zonder gevolgen. Soms zit het glasvocht stevig vast aan het netvlies. Als het glasvocht dan krimpt, kan er een scheur of gat in het netvlies ontstaan en kan het netvlies loslaten van de onderliggende laag. Er kan ook een gat in de gele vlek ontstaan en dat noemen we een maculagat. Het waterige gedeelte van het glasvocht kan via het gaatje achter het netvlies komen en zo een netvliesloslating veroorzaken. Dit alles levert de volgende verschijnselen: een zwarte vlek in het centrale zien met een verminderd zicht en vervorming van het beeld. De diagnose wordt gesteld door de oogarts wanneer hij door de verwijde pupillen het netvlies onderzoekt.

Behandeling

Een aantal jaren geleden was er aan een maculagat niets te doen. Omdat de microchirurgische technieken zijn verbeterd, is het nu mogelijk het glasvocht weg te halen. Dit wordt een vitrectomie genoemd. Er wordt vooral aandacht besteed aan het weghalen van het glasvocht dat aan de randen van het maculagat trekt. Om het gaatje in de macula helemaal te sluiten, is druk van binnen het oog op het gaatje nodig. Dit doet de oogarts door aan het eind van de operatie de glasvochtruimte op te vullen met gas. Om maximaal effect van de gasbel te hebben moet deze een continu druk omhoog geven op het gat. Omdat de gele vlek achter in het oog zit moet de patiënt het hoofd naar beneden richten.

Risico’s

Helaas zijn er ook risico’s verbonden aan deze ingreep. Veel patiënten ontwikkelen staar (cataract) de eerste jaren na de operatie. Dit is met een relatief eenvoudige operatie te verhelpen. Dit kan ook de reden zijn dat de maximale zichtverbetering pas na de staaroperatie duidelijk wordt. Om die reden wordt vaak een gecombineerde operatie voorgesteld. Hierbij wordt direct een staaroperatie gedaan. Verder kan er weer een maculagat (2-5%) of netvliesloslating (1-5%) ontstaan. Ook kan het gebruik van lachgas (dat bij narcose wordt gebruikt) bij een (niet-oogheelkunde) operatie tot een verhoogde oogdruk leiden met een eventuele onherstelbare schade aan het oog tot gevolg. Als u vlak na de operatie weer geopereerd moet worden, moet de anesthesioloog op de hoogte gebracht te worden van de aanwezigheid van gas in uw oog. De anesthesioloog kan zo nodig contact opnemen met uw oogarts.

Onderzoek naar Maculagat

Tijdens dit onderzoek wordt er gedruppeld met pupil verwijdende druppels. Houdt er rekening mee dat u mogelijk na het onderzoek enkele uren wazig ziet en dus niet mag auto rijden. Wij adviseren daarom iemand mee te nemen en een zonnebril te dragen.
Het onderzoek duurt ongeveer 60 minuten.

Er wordt bij het onderzoek het volgende uitgevoerd:
visus, mydriaticum, netvliesfoto, applanatie tonometrie, hoornvlies, voorste oogkamer, iris, ooglens, glasvocht, oogzenuw, macula, perifere netvlies, diagnose, rapport

kosten onderzoek (1e consult)                  : Prijs  79,00 euro
ieder herhaalconsult binnen het jaar      : Prijs  39,50 euro
brief doorverwijzing huisarts/oogarts    : Prijs  10,00 euro