Netvliesloslating

scroll naar beneden

De meeste netvliesloslatingen komen door de aanwezigheid van één of meer scheurtjes in het netvlies. Deze scheurtjes of gaatjes worden meestal veroorzaakt door veranderingen in het glasvocht. Wanner in het leven het glasvocht krimpt, kunnen op de plekken van de aanhechting van het glasvocht aan het netvlies gaatjes ontstaan. Wanneer er eenmaal een gaatje ontstaan is, kan er vloeistof tussen het netvlies en de diepere lagen van het oog komen. Dit noemt men een netvlies loslating. Mensen van middelbare leeftijd en ouderen zien soms plotseling donkere zwevende deeltjes (Mouches Volantes) en lichtflitsen ( zie ook vlekken en flitsen). Om te zien of glasvocht en netvlies in orde zijn, moet er onderzoek door de optometrist of de oogarts gedaan worden. Soms begint een netvlies zonder vlekken en flitsen, maar merkt men uitval van het gezichtsveld. Zolang  het centrale deel van het netvlies niet heeft losgelaten, is de gezichtsscherpte in het algemeen nog goed. Het komt ook voor dat een netvliesloslating begint met een plotseling verlies van het gezichtsvermogen door een bloeding in het glasvocht.

Aan de buitenkant van het oog is niet te zien of er sprake is van een netvliesloslating. Bij de hierboven genoemde verschijnselen is het goed om de huisarts / optometrist of oogarts te raadplegen.

Oorzaken van netvliesloslating

Hieronder staan de risicofactoren voor een netvliesloslating op een rij:

  • Mensen met een hoge bijziendheid(min-glazen) hebben een verhoogde kans op een netvliesloslating.
  • Dit geldt ook voor mensen met dunne, zwakke gebieden in hun netvlies.
  • Mensen die een netvliesloslating aan één oog hebben gehad, hebben een verhoogde kans het ook aan het aan het andere oog te krijgen.
  • Ook mensen die een staaroperatiehebben ondergaan, lopen meer risico op een netvliesloslating.
  • Een bal of klap op het oog kan een netvliesloslating veroorzaken.
  • Een netvliesloslating heeft ook een erfelijke component. Komt het in de familie voor, dan is de kans erop groter.
  • Netvliesloslatingen komen iets vaker voor bij mannen dan bij vrouwen.
  • Het komt het meest voor bij mensen die tussen de 50 en 70 jaar oud zijn.

Behandeling van netvliesloslating

Het is belangrijk dat een netvliesloslating onmiddellijk wordt behandeld. Niet behandelen leidt tot slechtziendheid of zelfs blindheid aan het oog. Een behandeling van een netvliesloslating bestaat altijd uit een operatie. Er zijn verschillende manieren om het netvlies operatief te herstellen. De oogarts bepaalt voor welke operatie gekozen wordt.

Het herstel na een netvliesoperatie duurt even. Het zicht kan tot 6 maanden na de operatie verbeteren. De eerste tijd kan het oog nog gezwollen, rood en gevoelig zijn. Fel licht is onprettig en het zicht zal wazig zijn. Vaak moet de eerste dagen na de operatie het hoofd hoog gehouden worden. Ook ’s nachts. Dit is onprettig, maar belangrijk voor een goed herstel.

Onderzoek netvliesloslating

Tijdens dit onderzoek wordt er gedruppeld met pupil verwijdende druppels. Houdt er rekening mee dat u mogelijk na het onderzoek enkele uren wazig ziet en dus niet mag auto rijden. Wij adviseren daarom iemand mee te nemen en een zonnebril te dragen. Het onderzoek duurt 60 minuten. Hier zijn kosten aan verbonden.

Er wordt bij het onderzoek de volgende uitgevoerd:
visus, mydriaticum, netvliesfoto, applanatie tonometrie, hoornvlies, voorste oogkamer, iris, ooglens, glasvocht, oogzenuw, macula, perifere netvlies, gonioscopie, diagnose, rapport.

Bent u verhinderd of heeft u niet tijdig uw afspraak geannuleerd (24 uur van tevoren), dan zijn wij genoodzaakt kosten in rekening te brengen.