Skip to main content

Wij willen u graag attent maken op het feit dat contactlenzen veilig gedragen kunnen worden. En mogelijke besmetting voorkomen kan worden door de juiste instructies voor het onderhouden van contactlenzen op te volgen, zoals voorgeschreven door de oogzorgspecialisten.

Deze bestaan onder andere uit:

·         De handen grondig wassen met zeep en goed afdrogen voordat de contactlenzen worden ingezet en uitgehaald.

·         Dragers van contactlenzen dienen hun daglenzen elke avond weg te gooien of hun maandlenzen en weeklenzen dagelijks te desinfecteren volgens de geldende instructies.

Verder gelden natuurlijk de richtlijnen opgegeven door het RIVM.

  • Was je handen regelmatig
  • Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog
  • Gebruik papieren zakdoekjes
  • Geen handen schudden
  • Blijf thuis als je verkoudheidsklachten krijgt